Naše hlavné produkty sú vzduchové kompresory s priamym pohonom, vzduchové kompresory poháňané remeňom, vzduchové kompresory pre zubné stlmenie, vzduchové kompresory pre plynové motory a bezolejové vzduchové kompresory, ktoré sú široko používané v hardvérovom. pneumatickom priemysle, poľnohospodárstve, dekoráciách, ochrane životného prostredia, lekárskej starostlivosti a iných priemysel.